Tyytyväisiä asiakkaitamme

Tyytyväisiä asiakkaitamme

”Viisaus suoritti alkuvuonna 2023 säätiöllemme selvityksen sijoitustemme nykytilasta ja auttoi meitä päivittämään oman sijoitussuunnitelmamme. Saman vuoden kevään ja kesän aikana Viisauden avustuksella kilpailutettiin varainhoitajia, joista valitsimme neljä sopivinta hoitamaan sijoituksiamme. Viisaus on esittänyt asiat kansantajuistesti, ja vienyt projektia eteenpäin määrätietoisella otteella. Yhteistyömme on ollut sujuvaa, ja olemme tyytyväisiä saamaamme apuun.” 

Katariina Laaksosaari, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö

”Puolueeton sijoitusasiantuntija tarkastelee varallisuuteesi liittyviä asioita riippumattomasti ilman omaa intressiä. Näitä puolueettomia erittäin kokeneita sijoitusasiantuntijoita on niukasti tarjolla. Suosittelen lämpimästi Varallisuussuunnittelu Viisaus Oy:n palveluita. Itselleni yhteistyömme on ollut yksi parhaista omista sijoituksistani erittäin lyhyellä takaisinmaksuajalla” 

Olli Kellokumpu

 

”Käytimme Viisauden palveluja valitaksemme varainhoitajaa perheellemme. Klaus teki meille suunnitelman ja alustavan ’kilpailutuksen’, ja valitsimme meille sopivimman hänen suosituksestaan.”

Elise ja Pekka Tammela

 

”Asuimme pitkään ulkomailla ja Marko auttoi järjestelemään pankkiasiat fiksusti takaisinmuuton yhteydessä. Olemme sparrailleet säännöllisesti jo useamman vuoden ja matka jatkuu. Viisauden palvelukonseptissa hienointa on puolueettomuus.”

Samppa Lahtinen

 

” Voin ehdottomasti kokemuksesta ja kiitollisin mielin suositella Viisaus Oy:n henkilökohtaiseen varallisuussuunnitteluun liittyviä palveluja. Olen saanut huomata kuinka palvelu on vahvasti ammattitaitoista, laaja-alaista, luotettavaa, uusia näkökulmia tuovaa, helppoa ja juuri minun tilanteeseeni sopivaa, yksilöityä palvelua. Myös oma sijoitustietämys on laajentunut Viisaus Oy:n yhteistyön myötä.”

Anri Vanhanen

 

 

”Halusimme organisaatiossa lisätä tietämystämme sijoitusvarallisuuden nykytilasta, ja tämän myötä päätimme kilpailuttaa varainhoidon konsultointipalvelut. Kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaniksi valikoitui Varallisuussuunnittelu Viisaus. Konsultointiprojektiin sisältyi nykyisen sijoitussalkun kattava nykytila-analyysi, sijoitusstrategian loppuun saattaminen yhdessä organisaation kanssa sekä perusteellinen sijoitusvarallisuuden kilpailutus. Kilpailutus onnistui odotuksiamme paremmin, ja lopputuloksena valitsimme kaksi uutta varainhoitajaa. Viisauden avulla saimme varainhoitajien tarjoukset keskenään vertailukelpoisiksi, ja palvelun käyttö tuotti meille selvää lisäarvoa. Viisauden kanssa asiointi oli helppoa ja vaivatonta. Viisauden henkilöstöllä on myös palveluystävällinen asenne, ja voimmekin lämpimästi suositella Viisautta myös muille”.

Joonas Tolvanen
Riihimäen seurakunta

”Käytimme Viisauden asiantuntijoiden apua sijoitusstrategiamme ja -salkkumme analysoimisessa. Jo pelkän analyysin pohjalta saimme merkittäviä kustannussäästöjä. Olimme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen, siksi jatkamme yhteistyötä strategiamme uudistamisella ja varainhoitajien kilpailutuksella.”

Kotokartanosäätiö sr

 

 

”Viisaus edustaa puhtaimmillaan sitä, mitä jokainen henkilösijoittaja tarvitsee. Viisauden asiantuntija pystyy kokemuksensa avulla istumaan asiakkaan kanssa samalle puolelle pöytää ja löytämään hänelle parhaat sijoituskohteet. Aktiivisuudellaan hän myös huolehtii hyvin asiakkaistaan unohtamatta heitä dealin jälkeen.”

Ilkka Pohjoismäki

 

 

”Olen säännöllisesti sparraillut Viisauden asiantuntijoiden kanssa sijoitusmarkkinan tilanteesta ja näkymistä sekä sijoitusstrategiani kokonaisuudesta. Olen ollut tyytyväinen saamaani apuun”

Markku Nieminen

 

”Yrityskauppani jälkeen Viisaus laati minulle kirjallisen sijoitussuunnitelman ja auttoi varainhoitajien valinnassa. Arvostan yhteistyössä sitä, että neuvonta on riippumatonta ja asiantuntevaa sekä asiantuntija valvoo minun etuani pankkiireiden kanssa neuvoteltaessa.”

Janne Viinikkala

 

 

”Perheeni on saanut asiantuntevaa, henkilökohtaista konsultointia ja valmennusta varallisuusasioissa jo vuosien ajan Viisaudelta. Yksilöllisesti laadittu varallisuussuunnitelma on antanut hyvän perustan sijoitusten jatkokohdistuksiin. Arvostan puolueetonta/riippumatonta konsultointia, joka katsoo nimenomaan sijoittajan etua. Olen ollut yhteistyöhön erittäin tyytyväinen.”

Sari Hakala

 

”Olen sparraillut Viisauden asiantuntijoiden kanssa hyvin laajasti varallisuuskokonaisuudestani sekä toteuttanut myös heidän avullaan kokonaisvaltaisia läpivalaisuja sijoituksistani. Yhteistyömme avulla olen saanut hyödyllistä ja ennen kaikkea puolueetonta informaatiota sijoitusteni rakenteista, omaisuuslajijakaumasta sekä maantieteellisestä hajautuksesta. Tekemämme yhteistyö on auttanut minua selkeyttämään ajatuksiani kokonaisuudestani ja osin myös järkevöittämään kokonaisallokaatiotani.”

Ilkka Uusi-Maahi

Ota yhteyttä niin jutellaan sitoumuksetta lisää!

Toteutamme ensimmäiset keskustelut sekä kartoitukset aina veloituksetta,
jotta voit aidosti päättää pystymmekö tarjoamaan sinulle lisäarvoa!